Działania osłonowe wprowadzane przez rząd w związku epidemią koronawirusa

Na tej stronie holenderskiego rządu krajowego znajdziesz wszystkie informacje na temat przepisów dla pracodawców i przedsiębiorców;

Holenderski

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Angielski

In English: https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19