Ustawa DBA (stosunek pracy dotyczący oceny deregulacji)

Klienci i kontrahenci (freelancerzy) cieszą się z pewności co do stosunku pracy, jaki ze sobą nawiązują. Do 1 maja 2016 r. Było to możliwe dzięki Deklaracji stosunku pracy (VAR). Od 1 maja 2016 r. Został zastąpiony ustawą DBA. Prawo to nie przyniosło mu przejrzystości i spokoju. Rząd postanowił zatem zastąpić prawo. Celem jest, aby nowe środki weszły w życie 1 stycznia 2021 r. Do tego czasu obowiązuje ustawa DBA.

Więcej informacji na stronie internetowej rządu krajowego.